Menu

Holdninger

 • Det tilstræbes, at en træner kun tilknyttes ét hold. Bestyrelsen kan dog godkende, at en træner tilknyttes max. 2 hold
 • Der må ikke tilknyttes trænere/hjælpetrænere/holdledere til noget hold uden bestyrelsens godkendelse,
 • Mål aktier: Ved salg af målaktier går beløbet til de respektive hold. Træneren står for at udarbejde oversigt over tegnede målaktier. Den enkelte træner/holdleder må ikke ligge inde med mere end 500,00 kr kontant fra målaktiesalg. Beløb herover skal indsættes i pengeinstitut. Efter hver halvsæson afleveres opgørelse til bestyrelsen.
 • Der må ikke uden bestyrelsens tilladelse indhentes sponsorgaver.
 • Sponsor indhentning skal ske på klubbens officielle papir med formandens underskrift.
 • Alle tiltag, der har med klubben at gøre, herunder tilmelding til stævner mv., skal godkendes af bestyrelsen.
 • Der kan ikke foretages indkøb i klubbens navn uden rekvisition fra kassereren.
 • Alle klubbens ungdomsspillere træner og spiller kamp i de respektive årgange i henhold til SBU/DGI´s gældende regler.
 • Trænere/hjælpetrænere og holdledere skal udvise ordentlig og sportslig adfærd og derved medvirke til, at spillerne udviser lignende holdning.
 • Ved karantæner, udstedt af DBU / DGI på mere end 1 spilledag, skal bestyrelsen tage hver enkelt sag op med henblik på, om klubben evt.  skal anke, eller om klubben evt. skal skærpe straffen.
 • Bestyrelsen ønsker en holdleder tilknyttet hvert hold.

 • Ved valgt tillidshverv er der mødepligt til møder.

 • Alle ledere skal være mindst 18 år. Trænere og holdledere kan dog tilknyttes 1 eller flere hjælpere under 18 år. Disse hjælpere må dog aldrig stå med et hold alene.

 • Det skal præciseres for samtlige trænere, at der ikke må benyttes spillere, der ikke er registreret i Kluboffice

 

 

 

 

Vi bruger 1. og 3. parts cookies til statistikformål og for at give dig den bedste online oplevelse. Ved at bruge denne side accepterer du vores cookiepolitik.
Luk